simu

Vítej ve výuce 22. století – vítej v SIMU! Supermoderní Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity:

Místo, kde SI Můžeš vyzkoušet vše v praxi!

Ve spolupráci s agenturou Media Age vznikl akcí nabitý spot pro nejmodernější simulační centrum  Lékařské fakulty MU ve střední Evropě .SIMU dostává studenty přímo do akce!

Další videa