simu

Vítej ve výuce 22. století – vítej v SIMU! Supermoderní Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity:

Místo, kde SI Můžeš vyzkoušet vše v praxi!

Ve spolupráci s agenturou Media Age vznikl akcí nabitý spot pro nejmodernější simulační centrum  Lékařské fakulty MU ve střední Evropě .SIMU dostává studenty přímo do akce!

Další videa

propagační video
video spot
Firemní video / Korporátní film